ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Το χαλούμι χρειάζεται επιπλέον  αιγοπρόβειο γάλα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο πρότυπο του φακέλου που ετοιμάστηκε και βρίσκεται σε αναμονή στην Ε.Ε.  Είναι λογικό λοιπό στη βάση της πιο πάνω θέσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στοχευμένα στους αιγοπροβατοτρόφους, να τους καθοδηγούμε μέσα από εκπαίδευση και επιμόρφωση για…