Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε στις 19.05.2008 στην Αθηαίνου από 25 και πλέον επαγγελματίες γεωργούς από όλη την Κύπρο. Κύριοι στόχοι του συνδέσμου είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γεωργών, η αύξηση του εισοδήματος τους και των συντάξεων τους και η έμπρακτη συνδρομή στην πλήρη απελευθέρωση της πατρίδας μας και ανάκτηση των πατρογονικών εστιών και της γης μας.

Wordpress themes JazzSurf